fbpx

Hieronder staat beschreven welke gegevens we op welk moment van je verzamelen/bewaren en met welke reden. Tevens is te lezen hoe hiermee door ons wordt omgegaan m.b.t. privacy en veiligheid conform de wet AVG.

Persoonsgegevens
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen persoonsgegevens:

• Bij online aanmelding voor een gratis proefles bij SingShop.
SingShop verzamelt de volgende persoonlijke gegevens via ons online (SSL-beveiligd) aanmeldformulier:
1. Voor- & achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Adresgegevens
5. Telefoonnummer
6. E-mail

Deze gegevens worden door SingShop gebruikt voor het volgende:
1. SingShop kan contact met je opnemen via e-mail of telefoon om een proefles in te plannen of om je te informeren over onze mogelijkheden.
2. Geslacht en leeftijd kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bepaalde groepsworkshops samen te stellen.
3. SingShop kan e-mail aan je versturen en je zo op de hoogte houden van interessante aanbiedingen en/of activiteiten als je je hier voor hebt aangemeld via de website. Afmelden hiervoor kan bij iedere e-mail en op elk moment.
4. Gegevens worden gebruikt voor interne analyse, zodat we ons aanbod nog meer voor onze cursisten en klanten kunnen personaliseren.

• Bij een schriftelijke aanmelding voor onze betaalde cursus en/of voor een betaalde activiteit.
SingShop verzamelt de volgende persoonlijke gegevens bij jouw inschrijving voor onze cursus:
1. Voor- & achternaam
2. Geslacht
3. Geboortedatum
4. Adresgegevens
5. Telefoonnummer
6. E-mail
7. Voorkeur voor lesvorm
8. Datum van je proefles en de docent die de proefles heeft gegeven
9. Je startdatum en welke lescycli je hebt gevolgd bij welke docent
10. Deelname aan onze leerlingenuitvoeringen
11. Je betaalgegevens

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het volgende:
1. SingShop kan contact opnemen via e-mail of telefoon om jouw definitieve lessen in te plannen of om je te informeren over onze mogelijkheden.
2. Geslacht en leeftijd kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bepaalde groepsworkshops samen te stellen.
3. SingShop verstuurt informatieve mails om je op de hoogte te houden van de gang van zaken m.b.t. de cursus.
4. SingShop kan e-mail aan je versturen om je op de hoogte houden van interessante aanbiedingen en/of activiteiten als je je hier voor hebt aangemeld via de website. Afmelden hiervoor kan bij iedere e-mail en op elk moment.
5. Informatie over de proefles wordt opgeslagen zodat SingShop zoveel mogelijk rekening kan houden met je indeling bij een bepaalde docent.
6. Gegevens worden gebruikt voor analyses, zodat we ons aanbod nog meer voor cursisten en klanten kunnen personaliseren.
7. Informatie over de gevolgde lescycli zijn belangrijk voor SingShop om te bepalen hoelang cursisten gemiddeld bij ons les hebben.
8. Informatie over deelname aan de leerlingenuitvoeringen zijn belangrijk voor SingShop om te kunnen bepalen of iemand recht heeft op deelname.
9. Betaalgegevens zijn noodzakelijk voor SingShop in verband met de financiële verplichtingen van de cursist.

Gegevens verstrekken aan derden
SingShop sluit verwerkersovereenkomsten af uitsluitend met partijen die noodzakelijk zijn om de getekende overeenkomst van onze cursisten en klanten uit te kunnen voeren. SingShop verstrekt onder geen beding gegevens aan derden, die geen belang hebben bij deze overeenkomst en onze diensten. SingShop deelt geen gegevens met andere partijen voor commerciële doeleinden.

Algemeen
Alle gegevens worden niet langer bewaard dan nodig met een maximum van 10 jaar. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde interne server (SSL login). Iedereen die bij ons gegevens heeft achtergelaten behoudt het recht op inzage van zijn gegevens en eventueel te eisen dat gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. SingShop is hiertoe verplicht, mits alle financiële verplichten zijn voldaan.
Daarnaast heeft iedereen het recht om verleende toestemming in te trekken, mits voldaan is aan alle financiële verplichtingen. Als jij gebruik wilt maken van één van deze rechten, dan verzoeken wij je om met ons contact op te nemen. Dit kan schriftelijk naar onderstaand adres of via ons mailadres. Telefonisch is dit niet mogelijk.

Online lesrooster
Op ons online lesrooster wordt geen gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens. Iedere cursist ontvangt van SingShop een unieke code waarmee hij/zij kan inzien wanneer hij/zij les heeft.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de SingShop websites. Dus wanneer je deze links naar andere websites gebruikt, dien je hun privacybeleid te raadplegen als je volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Google Analytics
We volgen de pagina’s die u bezoekt op onze website via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we die kunnen verbeteren. We delen geen informatie met Google en alle opgeslagen IP-adressen zijn voorzien van IP-masking en blijven anoniem. Het privacybeleid van Google is HIER in te zien.

Publicatie beeld- en geluidsmateriaal
Het is mogelijk dat in opdracht van SingShop tijdens cursussen en activiteiten beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor drukwerk, websites, social media en/of andere communicatie middelen. Als je hier bezwaar tegen heeft, dan kun je dit voorafgaand aan de cursus of activiteit waaraan je deelneemt schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar onderstaand adres of te mailen naar onderstaand mailadres. Het is niet mogelijk om dit telefonisch kenbaar te maken.

Camerabeveiliging
SingShop heeft haar pand en ruimtes voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. SingShop bewaart camerabeelden (zonder geluid) maximaal 48 uur. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Wijzigingen privacy verklaring
SingShop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij adviseren deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt je altijd op https://www.singshop.nl/privacy/

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 09-10-2018

SingShop
Hastelweg 52
5616 HM Eindhoven
Tel: 040-8452291
E-mail: info@singshop.nl

BTW:  NL851541835B01
KvK: 55040985